שנה טובה ומתוקה

שיתגשמו משאלות ליבכם לטובה!

שנה של שלווה ואהבה,

שנה של הבנה ונתינה,

שנה מאושרת ומלאה בהפתעות נעימות,

שתהיה השנה - מוצלחת מקודמותיה!!!